นักศึกษาจิตอาสา เก็บขยะประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาทำกิจกรรม จิตอาสาเก็บขยะ ประเพณีเตียวขึ้นดอย พิธีถวายน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พุทธศักราช 2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!