หลากหลายทุกกลุ่มวัยร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิ วันวิสาขบูชา อ.แม่สรวย คึกคักล้นหลาม

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ประธานเปิดกิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิ วันวิสาขบูชา ลดเหล้า เลิกบุหรี่ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) อำเภอแม่สรวย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในอำเภอแม่สรวย และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม และมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับพรจาก ท่านเจ้าคุณพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สำหรับกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา ลดเหล้า เลิกบุหรี่ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยการริเริ่มของสมาพันธ์ชมรม เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่สรวย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของประเด็นขับเคลื่อน พชอ. จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ออกกำลังกายสร้างสุขภาพ เพื่อรณรงค์กิจกรรม ลดเหล้า เลิกบุหรี่ รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคัดแยกขยะ และเพื่อระดมทุนในการสนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอแม่สรวย และให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!