โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น