ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน อบรมเครือข่ายการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ Responsible Tourism ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้โครงการ Responsible Tourism วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ สำหรับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว อบจ. อบต.ผาบ่อง อบต.ห้วยปูลิง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ชุมชนบ้านห้วยแก้วบน ชุมชนบ้านห้วยฮี้ ชุมชนห้วยตองก๊อ ชุมชนเมืองแพม ชุมชนเมืองปอน ชุมชนบ้านผามอน รวมกว่า 60 คน ณ โรงแรมพิชชาพร เฮาส์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การอบรมก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ สำหรับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้มีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชน ได้ระดมความคิดเห็นการออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเสนอขายตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในงาน TTM ระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2562 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!