ชาวบ้านอำเภอเชียงม่วนร้อง วอนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าทำการแก้ไข หลังโครงการพระราชดำริหยุดชะงัก

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา วอนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าทำการแก้ไขปัญหาหลังโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปิ้ ตามพระราชดำริ ต้องหยุดชะงักลง หลังผู้รับจ้างทิ้งงาน จนทำให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง ทำให้ชาวบ้านเสียประโยชน์จากโครงการที่จะได้รับการใช้น้ำในปี 2564 ต้องสิ้นความหวังไป
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูสภาพของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปิ้ตามพระราชดำริ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างเมื่อปี 2559 และมีการดำเนินโครงการ มาเป็นระยะเวลาประมาณสองปี แต่งานดังกล่าวนั้นไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังได้มีการทิ้งงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนทำให้ชาวบ้านหวั่นใจว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะมีความล่าช้าหรือหยุดชะงักลงจนไม่สามารถที่จะดำเนินตามโครงการพระราชดำริได้
โดยนายทวีเกียรติ กองแก้ว แกนนำชาวบ้าน อดีตกำนันตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ระบุว่า โครงการดังกล่าวนั้นได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้มีการถวายฎีกาเพื่อขอ พระราชทานอ่างเก็บน้ำดังกล่าว และในปี 2559 พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็ได้อนุมัติโครงการพระราชดำริ ดังกล่าว ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำ เภอเชียงม่วนได้รับอ่างเก็บน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ แต่ในขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการทิ้งงานไป จนไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลโดย อธิบดีกรมชลประทาน ให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำตามโครงการ ซึ่งในขณะนี้ชาวบ้านรู้สึกเสียใจที่โครงการที่ได้รับอนุมัติมาแต่ต้องหยุดชะงักลง จึงอยากให้รัฐบาลเข้าดูแลปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

สัมภาษณ์… นายทวีเกียรติ กองแก้ว แกนนำ อดีตกำนันตำบลเชียงม่วน
ขณะที่นายอดุลย์ มูลสี ชาวบ้านอีกคน ก็ได้ระบุว่า โครงการดังกล่าวนั้นชาวบ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ได้มีการดำเนินโครงการและรอคอยมานานกว่า 40 ปีจนสามารถได้รับพระราชทานเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านและได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างมา แต่ขณะนี้ไม่สามารถที่จะเดินหน้าโครงการได้ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในปี 2564

สัมภาษณ์… นายอดุลย์ มูลสีอายุ 55 ปีบ้านเลขที่ 72 หมู่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ขณะที่นายสมชาย อุ่นตาล ชาวบ้านอีกคนหนึ่ง บอกว่า อ่างเก็บน้ำ ดังกล่าวนั้นชาวบ้านรอคอยมานานกว่า 40 ปี แต่เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการมาต้องหยุดชะงักลง จึงทำให้ชาวบ้านรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ชาวเชียงม่วนทุกคนต่างเฝ้ารอที่จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำจากอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำรินี้ แต่ต้องพบกับความผิดหวังและไม่รู้ว่าจะดำเนินโครงการได้อีกเมื่อไหร่ ดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าทำการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เนื่องจากชาวบ้านมีความหวังในการที่จะใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้

สัมภาษณ์… นายสมชาย อุ่นตาล บ้านเลขที่ 114 หมู่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปิ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังกล่าว สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดความยาว 810 เมตร ความสูง 54 เมตร ความจุของการกักเก็บน้ำ 90,500,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 งบประมาณในการดำเนินการกว่า 1,650 ล้านบาทแต่ปัจจุบันถูกผู้รับจ้างทิ้งงานและไม่สามารถดำเนินโครงการได้ นอกจากนั้นยังทำให้แรงงานผู้รับเหมาช่วง ตลอดจนถึงชาวบ้านที่เข้าใช้แรงงาน ไม่ได้รับค่าจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก จนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงรวมตัวร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลเข้าทำการช่วยเหลือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!