ประชาชาจิตอาสา ร่วมกันทำความดี ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดแหล่งน้ำเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ช่วงสายของวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป กว่า 1 พัน คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนากำจัดวัชพืชในลำน้ำแม่จาง ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดลำน้ำจางบริเวณ สวนสาธารณะบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น