จ.แพร่ Kick Off โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และวัดสำเภา

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อบ่ายวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ โดยจังหวัดแพร่กำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 วัดได้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และวัดสำเภา ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศโดยเริ่ม Kick Off โครงการในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก สร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตทรัพย์สินของพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานที่สำคัญ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการบำรุงรักษาป้องกันอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารสิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจดูแลรักษาสถานที่สำคัญของชุมชน และจัดทำคู่มือป้องกันอัคคีภัยอาคารสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น