ประชาชนชาวลำปาง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 1,000 คน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปางทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูน ของเหล่าพสกนิกรชาวลำปางที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นเอนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร โดยข้าราชการและประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจร่วมกันแสดงความรัก ความเทิดทูน ต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยการรวมพลังสามัคคีรวมกันเป็นหมู่คณะประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนข้าราชการและเหล่าพสกนิกรชาวลำปาง ประกอบพิธีจุดเทียนชัยและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างได้พร้อมใจร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิในสากล ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเหล่าบรรดาข้าราชการ พสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยได้พร้อมใจร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น