ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ เตือนชาวบ้านต่างถิ่น ห้ามเข้าไปเก็บเห็ดถอบในเขตป่าชุมวังหงส์ ชาวบ้านตั้งกฏมาตั้งแต่ปี 2551

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคเห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ ในจ.แพร่ยังคงมีราคา ตั้งแต่ กก.ละ 350 บาท ถึง 500 บาท ราคายังไม่ตก ทำให้ชาวบ้านต่างท้องที่ต่างๆต้องเดินทางไปเก็บเห็ดถอบในต่างหมู่บ้าน ต่างตำบลและต่างอำเภอ ทำให้เจ้าของท้องที่ หวั่นว่าจะไม่มีเห็ดถอบเหลืออยู่ให้เจ้าของท้องที่ได้เก็บกิน เนื่องจากมีขบวนการขนคนมาเก็บเห็ดวันๆหนึ่งเป็นเรือนพันขึ้นไป
โดยเช้าวันนี้ นายกฤษดา อินทราวุธ กำนัน ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมด้วยกำลังผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านของตำบลวังหงส์ ต้องนำกำลังไปตั้งด่านตรวจสอบคนที่จะเข้าป่าชุมชนตำบลวังหงส์ พร้อมกับตักเตือนคาราวานเก็บเห็ดถอบ ซึ่งมาจากหลายท้องที่ ใช้รถจยย.มาก็มี พากันไปเก็บเห็ดถอบ กรรมการหมู่บ้านต.วังหงส์ ต้องจดชื่อที่อยู่เป็นหลักฐาน และได้ตรวจสอบว่าเป็นชาวบ้านของต.วังหงส์ หรือไม่ หากไม่ใช่ก็ได้ตักเตือน และแจ้งให้ทราบชองกฎหมู่บ้าน หากเป็นชาวบ้าน ต.วังหงส์ ก็ไม่เป็นไร สามารถนำเห็นมาบริโภค หรือจำหน่ายได้

นายกฤษดา อินทราวุธ กำนันต.วังหงส์ กล่าวกับผู้สื่อว่า ตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้ ได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านต.วังหงส์ หูแทบไหม้ ขอให้นำกำลังไปสกัดคาราวานเก็บถอบจากต่างถิ่นที่เข้ามาเก็บเห็ดในป่าชุมชนต.วังหงส์ ซึ่งมีเนื้อที่มากถึง 3,800 ไร่ และปีนี้มีเห็ดถอบมากและเป็นเห็ดถอบที่มีคุณภาพต้องที่ป่าชุมชนต.วังหงส์ ตนต้องนำกำลังออกไปตักเตือนชาวต่างถิ่น และพบว่าบางคนมาครั้งแรกก็ปล่อยไป พร้อมกับนำเห็ดที่เก็บได้ไปทำเป็นอาหารได้ และขอย้ำว่า ชาวบ้านที่จะเข้าเก็บเห็ดถอบได้ต้องเป็นชาวต.วังหงส์เท่านั้น

กำนันต.วังหงส์ กล่าวอีกว่า ในแต่ละปีนั้นเทศบาลต.วังหงส์ต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลป่า พร้อมกับพี่น้องชาวต.วังหงส์ เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนขึ้นมา และกฎข้อห้ามนี้ ตำบลวังหงส์ได้ประกาศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 แล้ว คือ 1.ห้ามบุคคลภายนอกต.วังหงส์เข้าไปตัดไม้เก็บของป่าในเขตป่าชุมชนต.วังหงส์ 2.ห้ามจุดไฟป่า 3.ห้ามล่าสัตว์ป่า 4.ห้ามทำลายทรัพย์สินป่าชุมชน 5.ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่(เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม) 6.ห้ามผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของป่าชุมชนต.วังหงส์ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น