อ.สอง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ที่ อบต.หัวเมือง และเตรียมการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ที่ ต.เตาปูน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.หัวเมือง โดยมี หน.ส่วนระดับอำเภอ นายก อปท. กำนัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมนายอำเภอสอง ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ยังได้แจ้งเรื่องนโยบายและข้อราชการสำคัญในเรื่อง 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียติ เรื่องการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และเรื่องการเพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังได้แจ้งเรื่องการติดตามสถานการณ์ การรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย โครงการส่งเสริมการออมแห่งชาติ และเรื่องอื่นๆ
ในวันเดียวกันนี้ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ธีรเทพ ไชยพงค์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ร่วมตรวจพัสดุ อุปกรณ์ ฯ ณ บ้าน นายประกิต ขันทะบุตร เลขที่ 45/1 บ้านข่วงชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น