แพร่ลงนามMOUก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 5 มิภุนายน 2562 เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ด้านทิศตะวันออก)ตั้งแต่สะพานบ้านทุ่งน้ำใส หมู่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 47Q 625732 UTM 2006900 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 47Q0621048 UTM1997091
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ โดยนายวุฒิพงษ์ กาซ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา โดยดาบตำรวจทองคำ วงศ์อ่วน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง โดยนายวิทยา กันกา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง โดยพันจ่าอากาศเอกกฤษกร โชคอำนวยพร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ โดยนายวิเชียร สุวรรณกาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยสิบเอกวินัย เทพสาธร โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ, สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม โดยนายไพโรจน์ วงศ์สูง, สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทแพร่ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม MOU เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งพืชผลทางด้านการเกษตรให้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งชึ้น เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนอันจะทำให้เกิดความเจริญและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน เพื่อการจัดทำผังเมืองชุมชนที่ดี และเพื่อกระจายความคับคั่งด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น