จ.แพร่มอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 20 ทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ตามที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ให้เยาวชนผ่านทางจังหวัด ซึ่งมูลนิธิได้รับแบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2561 และใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่องของเยาวชนผู้รับทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯของจังหวัดแพร่แล้วนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ส่งเงินทุนปีการศึกษา 2561 ทั้ง 2 งวด ให้แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิเพื่อมอบให้กับเยาวชนในพื้นที่

โดยวันนี้ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ในฐานะรองประธานกรรมการ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดแพร่ จำนวน 20 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท

โดยมีผู้รับทุนประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 2 งวดพร้อมกันคนละ 3,000 บาท จำนวน 9 คน ระดับมัธยมศึกษาทั้ง 2 งวดพร้อมกันคนละ 4,000 บาท จำนวน 7 คน ระดับอาชีวศึกษาทั้ง 2 งวดพร้อมกันคนละ 8,000 บาท จำนวน 3 คน และระดับอุดมศึกษาทั้ง 2 งวดพร้อมกัน จำนวน 8,000 บาท จำนวน 1 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น