จังหวัดลำพูน กำหนดการจัดงานไหว้สาป๋ารมี 141 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานไหว้สาป๋ารมี 141 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2562 ที่ วัดจามเทวี เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาที่ได้สร้างสรรค์จรรโลงพระพุทธศาสนา

นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และคณะสงฆ์ คณะศรัทธาวัดจามเทวี กำหนดจัดงานไหว้สาป๋ารมี 141 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่วัดจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาที่ได้สร้างสรรค์จรรโลงพระพุทธศาสนา ในอาณาจักรล้านนาให้รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน มาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในงานมีกิจกรรมมากมาย เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร สามเณร จำนวน 19 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย, 09.30 น. พิธีทำบุญทักษิณานุประทาน พระสงฆ์ 30 รูป สวดพุทธมนต์ พิจารณาผ้าบังสุกุล ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี, 10.45 น. ร่วมพิธีดำหัวกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย (สรงน้ำกู่) และชมนิทรรศการประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย นิทรรศการภูมิปัญญา เพื่อให้นักเรียน เยาวชนได้เรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามตลอดงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร. 0-5351-0243

ร่วมแสดงความคิดเห็น