จังหวัดน่าน จัดสภากาแฟ สร้างสัมพันธ์ทุกส่วนราชการในพื้นที่

124


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ที่โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดงานสภากาแฟ สร้างสัมพันธ์ทุกส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อรับนโยบายจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย แขวงทางหลวงชนบทน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน และ บริษัท ขนส่ง จำกัด ชึ้งการจัดงานสภากาแฟนแต่ละครั้ง จังหวัดน่านได้มอบหมายให้ส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนไปในแต่ละแห่ง โดยมักจะจัดในวันพุธ สัปดาห์ที่สามของเดือนเป็นประจำทุกเดือน
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในช่วงฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง จังหวัดน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนให้คนมาเที่ยวในจังหวัดน่านซึ่งนอกจากจะมาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน วัดหลายแห่งอายุกว่า 600-700 ปี และยังขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติบนดอย ป่าเขาตามอุทยานต่าง ๆ อุณหภูมิ ระหว่าง 6-10 องศาเซลเซียส และเลือกซื้อขงฝากของที่ระลึก ของให้ ชาว จังหวัดน่านต้อนรับนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกและด้านการเดินทางอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนร่วมประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ(ปิดอัพ)เลขสวย หมวดอักษร บน น่าน บุญบารมีศักดิ์ศรีชาวน่าน จำนวน 301 หมายเลข ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยสอบถามรายละเอียด ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน โทร 054-716050, 054-716047 สาขาปัว 054-791251 สาขาเวียงสา 054691571 หรือสายด่วน 1584

ร่วมแสดงความคิดเห็น