ทต.ช่อแฮ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีเสริมพลังความแข็งแกร่ง ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวรายงาน การจัดโครงการอบรมในโอกาสเดียวกันนี้ นายบุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ และนางอัมราพร มุ้งทอง ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และพนักงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปีงบประมาณ 2562การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสตรีและภาวการณ์เป็นผู้นำสตรี ให้เป็นที่ยอมรับเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของสตรี กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม ต่าง ๆ ในชุมชน และกระตุ้นให้สตรีซึ่งเป็นปัจจัยในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น