สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ขณะนี้สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ แผนกกงสุล ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน

1.ตำแหน่งงาน
– เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำสถานกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่ จำนวน 2 คน

2.คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้และชำนาญ ด้านภาษาจีน-ไทย เป็นอย่างดี ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลเอกสาร หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office
– บุคคลิกภาพดี และมีความรู้และทัศนคติ ที่ดีต่องานบริการ
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

3.ขั้นตอนการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม ได้ที่กงสุลจีนประจำเชียงใหม่) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เรซูเม่ภาษาจีน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ วุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ตั้งแต่ ช่วงเช้าเวลา 09.00-11.30 น.และช่วงบ่ายเวลา 15.00-16.00 น.ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานกงสุลจีนจะทำการคัดเลือกผู้สมัคร โดยการจัดสอบคัดเลือก เงินเดือนจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะเต็มจำนวน
http://chiangmai.chineseconsulate.org/th/xwdt/t1672877.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็น