สั่งปิดป่า ห้ามพักโฮมสเตย์บ้านนาเลา หลังพบผู้ประกอบการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ออกหนังสือสั่งการ แจ้งประกาศ “เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว” บริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เนื่องจากผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ ทำผิดเงื่อนไข กระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ จึงขอห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ ไปจนกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ ก่อนหน้านี้ทางชุดพญาเสือได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโฮมสเตย์บ้านนาเลาและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ให้มีการรื้อถอนโฮมสเตย์ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแต่ยังพบว่าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ยอมรื้อถอน ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอนไปแล้วบางส่วนและมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการไปแล้ว แต่ก็ยังพบว่าบางรายยังดื้อแพ่ง ไม่ยอมรื้อถอนและมีการขยายพื้นที่เพิ่ม
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงได้มีคำสั่งออกประกาศไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าบริเวณนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขยายพื้นที่บุกรุกป่าเพื่อทำโฮมสเตย์เพิ่มอีก จนกว่าจะแก้ปัญหานิแล้วเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น