ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง ตำรวจภูธรแม่สะเรียง และ ตชด.กองร้อย 337 จู่โจมบุกค้นเรือนจำแม่สะเรียง

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง ตำรวจภูธรแม่สะเรียง และ ตชด.กองร้อย 337 จู่โจมบุกค้นเรือนจำแม่สะเรียง แต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 06:00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ประธานการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้สนธิกำลังเจ้าพนักงานเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง กองกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ร่วมดำเนินการจู่โจมตรวจค้น กรณีพิเศษ หาสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำอำเภอแม่สะเรียงในวันนี้ โดยกำหนดการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง เรือนนอน โรงงานฝึกวิชาชีพ โรงเลี้ยงอาหารสูทกรรม แดนหญิง และบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ในเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง โดยมีกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้น จำนวน 60 คน ซึ่งจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดใด

ทั้งนี้การบุกตรวจค้นดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย ของกรมราชทัณฑ์ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้สิ่งของดังกล่าว แพร่ระบาดในเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น