เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดกิจกรรมวันต่อต้านวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวต้อนรับ และ นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด การลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งกว่า 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น