ชมศิลปะพม่ากลางเมืองเชียงใหม่ วัดทรายมูล(พม่า)

มาเที่ยวชมวัดในคูเมืองเชียงใหม่ศิลปะแบบพม่าที่ “วัดทรายมูลพม่า” หรือ “วัดทรายมูลม่าน” เป็นวัดเก่าแก่ในเขตคูเมืองชั้นใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เรียกว่าเหมือนเราได้เข้าในเมียนมากันเลย มีเจ้าอาวาสเป็นชาวพม่าดูแลวัดมานานจนถึงรุ่น 12 ปี ปัจจุบันเป็นพระอาจารย์ โกณฑัญญะ เจ้าอาวาสวัดทรายมูล(พม่า)องค์ปัจจุบันโบราณสถานที่น่าสนใจภายในวัดทรายมูลพม่า เริ่มต้นที่บริเวณลานต้นโพธิ์ มีพระประจำวันรอบต้นโพธิ์ ให้นักเที่ยวได้รดน้ำพระประจำวัน วันอาทิตย์ สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นครุฑ วันจันทร์ สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นเสือ วันอังคาร สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นสิงห์ วันพุธ สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นช้างมีงา วันพฤหัสบดี สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นหนูหางสั้น วันศุกร์สัญลักษณ์เป็นหนูหางยาว วันเสาร์ สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นพญานาคกุฎิที่วัดมี 2 หลัง หลังที่ 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ 2497 ได้รับการบูรณะขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2457 โดยก่ออิฐโบกปูนรูปแบบสถาปัตยแบบพม่า มีพระประธานประดิษฐานอยู่ 3 องค์ องค์ที่ 1 มีขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก องค์ที่ 2 มีขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2457 พระพุทธรูปประทับนั่ง พระพักตร์มีกระบังหน้า ห่มเฉียงเสมอตามแบบพระนั่งห่มคลุม จีวรเป็นริ้วธรรมชาติมีการประดับลวดลายและกระจกลงไปบนจีวรด้วย ที่พระอังสาซ้ายปรากฎชายจีวรตกลงมายาวจนถึงพระนาภี ที่ปลายจีวรมีการเล่นลวดลายอย่างมาก เช่นการสลักผ้าให้ทบไปมาจนดูผิดธรรมชาติ พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย ส่วนผนังทั้ง 2 ด้านมีงานเขียนสีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราว “มหาเวสสันดรชาดก” เป็นชาดกเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก กล่าวถึงพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมี ก่อนจะทรงอุบัติเป็นพระโคตมพุทธเจ้า กุฎิหลังที่ 2 สร้างเมื่อ 2509 เป็นอาคารตึก 2 ชั้น ที่พักของพระสงฆ์ ภายในมีพระประธานบนกุฏิ 1 องค์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก ก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย องค์สีขาว รูปแบบศิลป์แบบพม่าภายนอกทางด้านหลังวิหารมีองค์ พระเจดีย์สีทอง 2 องค์ เจดีย์องค์ที่ 1 สูงประมาณ 20 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2387 เจดีย์องค์ที่ 2 สูงประมาณ 9 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2432 การผสมผสานระหว่างเจดีย์มอญกับเจดีย์พม่า ลักษณะแปดเหลี่ยมเพิ่มมุมที่ทำให้ฐานลาด และบัวคว่ำ มีเจดีย์บริวารที่ด้านล่างของฐาน นมัสการ “พระพุทธรูปหยกขาวพม่า” สูง 5 ฟุต พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา แกะจากหินหยกพม่าโดยช่างฝีมือจากเมืองมัณฑะเลย์ ที่จะช่วยเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า โชคลาภ วาสนาบารมี เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น“ท่องเที่ยวชมศิลปะวัดวาอารามนำความสุขใจที่ได้เรียนรู้การผสานของสองวัฒนธรรม” วัดทรายมูล(พม่า) ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!