เกษตร จ.น่าน แนะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของเกษตรกร ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยเฉพาะในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้แนวทางการป้องกันเป็นการเร่งด่วน
ทางจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ปี 2562 จังหวัดน่าน มีการปลูกข้าวโพดทั่ง 15 อำเภอ จำนวน 45,837 ไร่ พื้นที่แพร่ระบาด จำนวน 15,184 ไร่ โดยพบแล้วใน 10 อำเภอ ซึ่งพบมากสุดที่อำเภอเวียงสา ประมาณ 8,407 ไร่ รองลงมาคือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประมาณ 4,632 ไร่ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทีมออกพื้นที่ ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้
ด้าน นางพิชยารัชต์ ดิฐภักดีคุณานนท์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ ที่สำรวจพบสามารถควบคุมได้หากปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร คือ หากพบหนอนขนาดเล็กให้เก็บหนอนทำลายทิ้ง และใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อ BT สายพันธุ์ไอซาไว หรือ สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ชนิดผง อัตรา 40 – 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4 – 7 วัน เมื่อพบการระบาด หากพบไข่ให้ทำลายโดยเก็บกลุ่มไข่ทำลายทิ้ง ส่วนตัวเต็มวัยให้ทำลายโดยใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง สำหรับหนอนขนาดใหญ่ให้ทำลายโดยใช้แมลงตัวห้ำ ได้แก่ แมลงหางหนีบหรือมวนพิฆาต และในกรณีที่ใช้เคมีให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือมีเกษตรกรที่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้แนะนำ รวมทั้งยังพ่นสารไม่ถูกช่วงเวลาที่หนอนออกจากที่หลบซ่อน ทำให้การกำจัดไม่ได้ผลและเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดเพิ่มมาก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เร่งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขสามารถจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาด แต่ห่วงเรื่องการแพร่ระบาดหนอนไปในนาข้าว ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดไปในข้าวแล้ว ก็จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก จึงอยากจะวอนขอให้เกษตรกรช่วยกันตัดวงจรหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วย เพื่อ ตัดวงจรชีวิตการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!