พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา ที่ลำพูน แล้ว 171 คน พื้นที่อำเภอป่าซาง แม่ทา และเมืองลำพูน

พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา (Chikungunya) ที่ลำพูน แล้วรวม 171 คน แยกเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันเชื้อแล้ว 4 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 163 ราย ผู้ป่วยสงสัย 4 ราย อายุต่ำสุด 7 เดือน อายุสูงสุด 85 ปี ในพื้นที่อำเภอป่าซาง แม่ทา และเมืองลำพูน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา(Chikungunya) ประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 มิถุนายน 2562 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยทั้งหมด 3,794 ราย จาก 27 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.8 คนต่อแสนประชากร ในกลุ่มอายุ 25 – 30 ปี 35 – 40 ปีและ 15 – 20 ปี ซึ่งโดยปกติจะพบการระบาดทางภาคใต้มากสุด สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พบในกลุ่มอายุ 55 – 60 ปี 45 – 50 ปี และ 35 – 40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใหญ่

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา(Chikungunya) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 163 ราย ผู้ป่วยสงสัย 4 ราย รวม 171 ราย กระจายในพื้นที่ 3อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา พบผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุ อายุต่ำสุด 7 เดือน อายุสูงสุด 85 ปี ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายสุดท้ายที่พบ คือ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ป่วยใหม่มาเป็นเวลา 2 วัน แล้ว การดำเนินงานควบคุมโรคดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามได้ฝากข้อแนะนำให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตัวแก่ ด้วยการใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำต่างๆ

อย่างไรก็ตาม นายวิทยา พลศรีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีกำหนดเดินทางมาเพื่อร่วมรายการวิทยุ “มองลำพูน” รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรค พร้อมให้คำแนะนำกับประชาชนในการเฝ้าระวังโรค ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในเวลา 13.30 – 14.00 น. ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางคลื่นวิทยุระบบ FM ความ 95.00 MHz หรือ ติดตามผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ที่ เพจ สวท.ลำพูน FM 95
ที่มา : สวท.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!