ลำปางจัดกิจกรรมสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง จัดสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร 18 -19 ก.ค.62 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร 18 -19 ก.ค.62 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวลำปาง และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพกษัตริย์ผู้ครองเมืองลำปาง ในงานมีพิธีไหว้สาสักการะ ทำบุญทักษิณานุปทานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง หรือ พระเจ้าทิพย์จักรสุลวะฤาไชยสงคราม วีรบุรุษควาญช้างพรานป่าแก่งเขลางค์นคร เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ต้นราชสุกลวงค์ “เจ้าเจ็ดตน” เดิมชื่อ ทิพย์เนศ บุญเรือน หรือ หนานทิพจักรวเนจร ประกอบอาชีพเป็นนายพรานเชี่ยวชาญในวิชาการคชศาสตร์ (ความรู้เรื่องช้าง) ทรงกอบบ้านกู้เมืองลำปางให้รอดพ้นจากการรุกรานของพม่าในสมัยนั้น และทรงได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าผู้ครองนครลำปาง ในพ.ศ.2275 (จุลศักราช 1094) มีนามว่า เจ้าพญาสุลวฤาไชยสงคราม หรือ พระเจ้าทิพย์จักรสุลวะฤาไชยสงคราม ทรงครองเมืองลำปาง ได้นานถึง 27 ปี สิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ.2302จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ชมแสงสีเสียงภายในงาน พร้อมรำลึกประวัติศาสตร์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วีรกรรม คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งบรรพชน สู่อนุชนลูกหลานรุ่นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น