ตม.เชียงราย เปิดศูนย์คัดกรอง ต่างด้าวหวั่นตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ตม.เมียนมาร์ร่วมศึกษาเตรียมสกรีนบุคคล

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 พ.ต.อ. ชัชชัย สำเนียง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อม พ.ต.ท. ทุนทุนหน่าย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ร่วมเปิด ศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า ช่องทางเดินขาเข้าราชอาณาจักรไทย ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งจุดตรวจดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ประจำ คอยคัดกรองตรวจสอบ ต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ที่ถือพาสปอร์ต ( PASSPORTP ) และหนังสือเดินทางชั่วคราว  ( BORDERPASS )
ขณะจะผ่านเข้าราชอาณาจักรไทย มีขั้นตอนการปฏิบัติ จะใช้วิธีสังเกต กลุ่มต่างด้าวที่ถือเอกสารเดินทางเข้ามาครั้งแรก โดยไม่มีข้อมูลในระบบตรวจสอบการผ่านแดนมาก่อน และมักจะมีนายหน้าคอยชี้แนะระหว่างการยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระที่นำติดตัวเป็นจำนวนมาก เมื่อผิดสังเกตจะทำการสอบถาม บันทึกข้อมูลเบื้องต้น
หากมีความเสี่ยงที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มการค้ามนุษย์ ก็จะไม่อนุญาตให้เดินทางผ่านราชอาณาจักรไทย ขณะที่ พ.ต.ท. ทุนทุนหน่าย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้ให้ความสนใจ ขั้นตอนการปฏิบัติของ ตม.ไทย จากที่ผ่านมา ฝ่ายเมียนมามีการตรวจบันทึกแรงงานชาวเมียนมาร์ทำผิดกฏหมาย โดยแฝงออกนอกประเทศ ลักษณะท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ เมื่อถูกฝ่ายไทยจับกุม และมีการผลักดันกลับเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศต้นทางเป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยฝ่ายเมียนมาเอง จะเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง ประชาชนชาวเมียนมาเช่นกัน หากต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น