เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่สนามหญ้าหน้าสถานีตำรวจภูธรสองแคว จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร


กิจกรรมภายในงานมีหลากหลายกิจกรรม โดยเน้นการให้บริการที่เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว ต่อประชาชนผู้มารับบริการ อาทิ การมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับราษฎรผู้สูงอายุ และมีฐานะที่ยากจน การให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ การมอบแว่นตาสำหรับใช้อ่านหนังสือให้กับผู้สูงอายุฟรี การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายฟรี การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน การให้บริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ การสาธิตการควบคุม และกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแก่เกษตรกร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าโอทอป การให้บริการตัดผมฟรี การแนะแนวอาชีพ การสาธิตการใช้แผงโซล่าเซลล์ประหยัดพลังงาน การมอบพันธุ์ไก่ การมอบพันธุ์ปลา การมอบพันธุ์กล้าไม้ การสาธิตการสร้างเตาประหยัดพลังงาน เป็นต้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น