รพ.น่าน รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นปฏิบัติตามหลัก 3 ก. ในกลุ่มผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นพ.วสันต์ แก้ววี รักษาการ ฯ ผู้อำนวยการ รพ.น่าน นำคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นปฏิบัติตามหลัก 3 ก. ในกลุ่มผู้รับบริการ และระดมเจ้าหน้าที่สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในรพ.
จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 จ.น่าน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 165 ราย อัตราป่วย 34.69 ต่อประชากรแสนคน มากเป็นลำดับที่ 64 ของประเทศ และเสียชีวิต 1 ราย
นพ.วสันต์ แก้ววี กล่าวว่า รพ.น่าน เป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชน ในปัจจุบันการระบาดของโรคไข้เลือดออกทวีความรุนแรงมากขึ้น และไม่ได้จำกัดเฉพาะในเด็กอีกต่อไป ไข้เลือดออกเป็นได้ในคนทุกเพศทุกวัย จึงขอแนะนำให้ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดโดยยึดหลัก 3 ก. คือ
1. ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ได้แก่ ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในที่มืด อับชื้น ทายากันยุง
2. ไม่ให้ยุงเกิด ได้แก่ สำรวจและกำจัดลูกน้ำทุกวันให้เป็นนิสัย
3. ใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง, เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่
ทั้งนี้ ในพื้นที่ของโรงพยาบาลน่าน ได้ระดมกำลังของเจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในกับผู้ป่วยและญาติ โดยการจัดเก็บขยะไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง ยกเลิกการใช้จานรองกระถางต้นไม้ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว เป็นต้น โดยให้มีการสำรวจสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!