อ.แม่สรวย ประชุมเตรียมเสริมเขี้ยวเล็บทักษะการใช้อาวุธปืนพกเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่น

เมื่อวันที 9 ก.ค.2562 ณ สนามยิงปืนพระนเรศ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดประชุม เตรียมการจัดโครงการ ฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืนพก อำเภอแม่สรวย รุ่นที่ 1/2562 โดยมี น.ส.นิพัทธา ลิ้มภักดีสวัสดิ์ นายกสมาคมพัฒนาการยิงปืน ลูกพ่อขุน 2012 น.ส.อัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นาย กกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 13 ก.ค.2562 โดยฝึกอบรมยิงปืนพกสั้น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 7 ตำบล ในอำเภอแม่สรวย เน้นการฝึกฝนสร้างความชำนาญ ในการใช้อาวุธปืนพก เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการปราบปราบกวาดล้าง อาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น