กรมปศุสัตว์-ซีพีเอฟเร่งสกัดชายแดนเชียงแสน กันอหิวาต์แอฟริกาเข้าไทย เล็งอีก10จุดทั่วไทย

เวลา 10.00 น.วันที่ 9 ก.ค.62 ที่ด่าน กักสัตว์เชียงราย ริมแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีรับมอบ และเปิดศูนย์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลียงสุกรแห่งชาติ โดยมี นาย สุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมฯ และนายวิรัตน์ ตันหยง จากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิด โดย บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างมูลค่า 1.8 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นพื้นที่ที่มีการนำเข้า และส่งออก ปศุสัตว์ ระหว่างประเทศในช่วงที่มีการ แพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร (เอเอสเอฟ) อย่างหนัก ในหลายประเทศ โดยศูนย์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคแห่งนี้ ดังกล่าวเป็น 1 ใน 5 แห่งที่ได้ รับการสนับสนุนโดยอีก 4 แห่งคือที่ จ.หนองคาย นครพนม สระแก้ว และมุกดาหาร
นสพ.สรวิศ กล่าวว่า ที่เชียงราย มีการขนส่งสุกรเพื่อส่งออกเฉลี่ยมีการบรรทุกสัตว์ หรือซากสัตว์รวม 30-50 คันรถต่อวัน โดยปริมาณส่งออกประมาณ 8,000-12,000 ตัวต่อเดือน ปริมาณรวมคือ 0.8-1.2 ตันต่อเดือน และเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะ มีทั้งทางบก และทางเรือซึ่งทางบก มีการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ส่วนทางเรือแม่น้ำโขงนั้น ได้บูรณาการ่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปตรวจสอบเรือสิานค้า คนเรือ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบนเรือเพื่อป้องกันให้ถึงที่สุดเพราะโรคนี้ไม่มีวัคซีนรักษาหากเข้ามาได้จะเสียหายหนัก
หลังจากที่มีการพบการระบาดของโรค ที่ประเทศจีน-มองโกเลีย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ส.ค.2561 ขณะนี้ประเทศไทย เราก็สกัดได้เกือบครบ 1 ปีแล้ว แต่จากสถานการณ์ในประเทศ รอบด้านทำให้ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง โดยเฉพาะมีการนำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้คนเดินทาง เข้าสู่ระหว่างประเทศกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรก ที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันสกัดกั้น โรคไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งศูนย์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคแห่งนี้ จะทำความสะอาด และฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ทุกลำที่ขนส่งสินค้าเข้าและออก และหลังจากนี้ทางภาครัฐมีแผนจะก่อสร้าศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคแห่งนี้ ในทุกจุดที่มีความจำเป็น โดยเบื้องต้นคาดว่า จะสร้างอีก 10 จุด เพื่อสกัดกั้นโรคทั่วเขตชายแดนไทยให้ได้
ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ตั้งแต่ประเทศจีน และส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาอย่างหนัก ล่าสุดพบใน สปป.ลาวแล้ว ซึ่งใกล้เข้ามาทุกที แต่ในส่วนของประเทศไทยก็ยังไม่พบโรค เพราะเราใช้มาตรการเข้ม ตั้งแต่ตรวจสอบที่ชายแดน ในการคุมเข้มการนำอาหารหรือซากสัตว์ที่อาจแพร่เชื้อ ที่สนามบินซึ่งอาจจะมากับผู้โดยสาร ที่ผ่านมาได้ตรวจไปแล้วนับกว่า 100 ครั้งและพบเชื้อถึง 30 ครั้งซึ่งถือว่าสูง และสามารถสกัดได้ทัน ปัจจุบันยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จัดทำคู่มือ มีคำสั่งกรมศุสัตว์ ให้ทุกจังหวัดตั้งคณะทำงานโดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ รวมทั้งร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อตัดตอนไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย และหากเกิดกรณีระบาดเร่งด่วน เข้าถึงประเทศไทยก็ได้มีแผนฉุกเฉินที่ได้ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการแล้ว
“สำหรับชายแดนด้าน จ.เชียงราย มีเพียงการส่งออกสินค้า ประเภทปศุสัตว์ ไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่มีการนำเข้า และในช่วงที่โรคอหิวาต์แอฟรการะบาดหนัก ในประเทศต่างๆ นั้นพบว่าตลาดจีนมีความต้องการสินค้าสุกรจากไทย อย่างมาก โดยจะใช้การขนส่งไปทางเรือ โดยสุกรแต่ละตัวมีน้ำหนัก ประมาณ 100-120 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละตั้งแต่ 70-100 กว่าบาท ทำให้เป็นที่้ต้องการอย่างมาก”อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น