ปลัดอำเภอและคณะอนุทำงานฯ ลงตรวจสอบพื้นที่เขตและเจ้าของในเชียงแสน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้มอบหมายให้ นายวิษณุพงศ์ วรภัทรธำรง ปลัดอำเภอ คณะอนุทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการหลวงสะโง๊ะ และ อส. 3 นาย พร้อมด้วยคณะอนุทำงาน ได้แก่ หน่วยอนุรักษ์ป้องกันรักษาป่า ชร.4 หมวดทหารม้าที่ 4 ร้อยม้า.3 ฉก.ม 2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ รวมทั้งผู้นำท้องที่
โดยมีนายวิชัย วิจัยคำ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ป้องกันรักษาป่า ชร.4 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยได้ตรวจสอบพื้นที่จำนวน 4 จุด มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของที่จำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้ มีการทำร้านกาแฟ 2 ราย ร้านขายของทั่วไป 1 ราย และเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งแห่ง และมีการตรวจพบการก่อสร้างใหม่ เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย พร้อมห้องพักบริการนักท่องเที่ยวอีก 3 หลัง ซึ่งได้ทำเป็นโครงสร้างถาวร แต่ยังทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
เบื้องต้นคณะอนุทำงาน ได้สั่งให้หยุดก่อสร้างเพื่อรอการตรวจสอบต่อไป จากนี้ได้จัดทำรายละเอียดการลงพื้นที่ตรวจสอบ บันทึกการตรวจสอบพื้นที่ว่าเขตที่ตั้งอยู่แนวเขตใด ผู้ใดเป็นเจ้าของ มีสิ่งปลูกสร้างกี่หลัง พื้นที่จำนวนกี่ไร่ แล้วได้ทำการเกษตรอะไรในบริเวณโดยรอบ เพื่อทำการสรุปให้อำเภอเชียงแสนทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น