อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามเหลี่ยมทองคำ และโฮมสเตย์ท่าขันทอง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2562 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว จากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัด อบต.บ้านแซว และคณะชุมชนบ้านท่าขันทอง ให้การต้อนรับ โดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2552, 2555 และ 2558 ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยชุมชนอาเชียน ปี 2561 และมาตรฐานโฮมสเตย์ ปี 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น