ตรอกเล่าโจ๊ว เป็นซอยเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณกาดหลวง หรือตลาดวโรรสซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี แล้ว โดยถนนเส้นนี้ มีชื่อเรียกว่า “ถนนไชน่าทาวน์ของเชียงใหม่” แต่ชื่อจริงๆนั้นคือ “ถนนข่วงเมรุ” ซึ่งหมายถึงสถานที่ตั้งกู่อัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่ ก่อนที่จะย้ายไปวัดสวนดอกตรอกเล่าโจ๊ว อยู่ในบริเวณของกาดหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของเจ้าหลวง ก่อนที่จะถูกสร้างเป็นกาด (ตลาด) โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีดำริที่จะสร้างกาดหลวงเชียงใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2453 แทนตลาดเก่าที่มีความคับแคบ จึงได้รวมพื้นที่บริเวณข่วงเมรุ
ซึ่งเป็นสุสานเก่าของเจ้านายเชียงใหม่ โดยย้ายกู่บรรจุอัฐิของเจ้านายเชียงใหม่ ไปไว้ในบริเวณวัดสวนดอก แล้วทำการสร้างกาดหลวงขึ้นมาด้วยทุนทรัพย์จำนวน 1,800 รูปี ซึ่งกู้มาจากพระคลังข้างที่ โดยได้ทรงแบ่งหุ้นกาดหลวงให้แก่เจ้านายในสกุล ณ เชียงใหม่ได้เก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนเลี้ยงชีพ ตลาดวโรรสเป็นของสกุล ณ เชียงใหม่มาตลอด กระทั่งมาเปลี่ยนมือเป็นของตระกูลนิมมานเหมินท์ในที่สุดภายหลังจากกาดหลวงเชียงใหม่ได้สร้างแล้วเสร็จ ก็มีกลุ่มพ่อค้าชาวจีนได้ขยับขยาย เข้ามาซื้อที่และเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย หนึ่งในนั้นคือชุมชนพ่อค้าชาวจีนบริเวณ “ตรอกเล่าโจ้ว” ซึ่งได้ค้าขายอยู่ที่กาดหลวงเชียงใหม่ หรือ ตลาดวโรรส ซึ่งยังคงเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบันนี้
ปัจจุบันตรอกเล่าโจ้ว เต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงตลาดม้ง จะมีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่มีลวดลายบนเนื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวม้ง วางขายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด เครื่องประดับต่างๆ ของ Handmade ต่างๆ เช่น เครื่องเงิน เครื่องประดับ พวงกุญแจ เป็นต้น
บทความโดย
จักรพงษ์ คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น