สพป.เชียงแสน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 26 แห่ง เตรียมติดตามโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประประถมศึกษา (สพป) อำเภอเชียงแสน จำนวน 26 แห่ง เพื่อติดตามดำเนินงานของรัฐบาล และรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน พร้อมทั้ง เน้นย้ำการดำเนินโครงการเรื่องอาหารกลางวัน ให้มีปริมาณเพียงพอตามงบประมาณที่จัดสรรให้และคุณภาพทางโภชนาการ และได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยม โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน ทั้ง 26 แห่ง ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น