สภ.แม่สรวย จัดอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พ.ต.อ.วิชาญ ชูฤทธิ์ ผกก.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนโดย ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชีวะ ยาท้วม สวป.ฯ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ทัศน์ จันทร์เต็ม รอง สว.สส.ฯ, ร.ต.อ.ดอน ธิวงค์ รอง สว.ธร.ฯ และชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่สรวย ดำเนินงานอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ซึ่งสภ.แม่สรวย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสรวยและโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีนักเรียนเข้าอบรมชั้น ม.3 จำนวน 115 คน
สืบทราบจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จากการสำรวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดมากขึ้น จากเดิม ที่ผู้เสพส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นและวัยทำงาน แต่ปัจจุบันพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้เสพที่อยู่ในวัยนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จึงเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาด เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น และหนักขึ้นเป็นทวีคูณ มีจำนวนผู้เสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักมีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดกันในพื้นที่เป็นประจำ
เพื่อเป็นการลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สภ.แม่สรวย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสรวยและโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จึงจัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น