เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ณ บริเวณห้วยหัวนา บ้านสันโค้ง ม.12 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นตามแนว พระราโชบาย ประสานความร่วมมือการทำงานระหว่าง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน จิตอาสาทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด โดยมีจิตอาสา พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น คณะครูนักเรียนร่วมกิจกิกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


ร่วมแสดงความคิดเห็น