อ.แม่สรวย เปิดโครงการส่งเสริมฟื้นฟูพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมฟื้นฟูพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกิจการหยอดข้าวไร่ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับใช้ในชุมชน
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กรมการข้าว กรมการปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่พริก อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ณ บริเวณบ้านปางกลาง หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล กว่า 700 เมตร แตรสามารถทำกิจการหยอดข้าวไร่ได้ผลดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!