ลำพูนคว้ารางวัลความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100%

44
ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100% “ ความร่วมมือ ร่วมพัฒนา และร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางและการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนา Success of Waste Separation – Change for Good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ – เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย รางวัลความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100% จำนวน 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตราด นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น