นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ สร้างคุณค่าให้กับโลก”

56
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้มอบหลอดดูดพลาสติกที่ใช้แล้ว ตามกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ สร้างคุณค่าให้กับโลก” ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเชียงใหม่เมืองกาแฟ โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับเชียงใหม่เมืองกาแฟที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะจากหลอดพลาสติก จึงได้ร่วมกันจัดทำหมอนจากหลอดดูดเพื่อสุขภาพด้วยการนำมาทำหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งหลอดดูดมีคุณสมบัติในการมีช่องว่างให้อากาศไหลผ่าน มีความยืดหยุ่น คงรูปได้ เมื่อถูกกดทับจะยุบตัวลงตามรูปสรีระคอของแต่ละบุคคล จึงช่วยลดการเกิดแผลกดทับและป้องกันปัญหาโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่นได้โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรครูผู้ปกครองในโรงเรียนรวมถึงได้ออกประชาสัมพันธ์ชุมชนและตั้งเป็นศูนย์เพื่อรับบริจาคหลอดดูดพลาสติก เพื่อนำไปมอบให้กับ เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น