วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี มล.นิศามณี ผลธัญญา ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีมอบผ้าพันคอให้แก่คณะกรรมการนักเรียนทุกคน ณ ห้องกิจกรรมของโรงเรียน

 


ร่วมแสดงความคิดเห็น