ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อำเภอเชียงดาวร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอเชียงดาวจัดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รุ่นที่1/2562 แก่ประชาชนพื้นที่อำเภอเชียงดาว ชึ่งสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา ส.อบจ.เชียงดาวเขต1 นายสุวิทย์ แก้วกำเนิด นายกสมาคมกำนัน ผญบ.อำเภอเชียงดาวเข้าร่วมพบปะและเปิดการอบรมในครั้งนี้ นายวิสุทธิ์ จรบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาวเป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดโครงการและผู้เข้าร่วมรับการอบรมที่มาจากทุกตำบลกว่า1,000 คน โดยมีนายณรงค์เดช สมควร สาธารณสุขอำเภอเชียงดาวพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น