โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวหลวง เนื่องในสัปดาห์วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินโครงการ การพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช เนื่องในสัปดาห์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 2562
โดยเลือก แหล่งน้ำหนองบัวหลวง ซึ่งมีเนื้อที่ 40 ไร่ ที่บ้านจอมกิตติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 24 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีจิตอาสา ส่วนราชการ และประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน ภายใต้โครงการ จิติาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!