ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย
เตือนคนไทยเรื่องการหลอกลวงการสมัครเรียนใน ประเทศสหรัฐอเมริกา


เพราะที่ผ่านมามีคนไทยประสงค์ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนมากจึงทําให้มีผู้ฉวยโอกาส หลอกลวงและยื่นข้อเสนอการสมัครเรียนหรือแอบอ้างว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และหลอกให้โอนเงินค่าสมัครเรียนและค่าเทอมไปให้ โดยที่ไม่ได้นําไปชําระค่าสมัคร ดังเช่นที่กล่าวไว้

กรมการกงสุลขอเตือนชาวไทยให้ระมัดระวังบุลคลหรือบริษัทที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยหรือบริษัทในการรับสมัครเรียนต่อ – ในประเทศสหรัฐอเมริกากรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าบุคคลหรือบริษัทนั้น ๆ เชื่อถือได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น