คืบหน้า!! รายชื่อนักบินจากเหตุการณ์เครื่องบินตก ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่

10858

สำหรับชื่อนักบินคันดังกล่าว คือ นักบิน 1 ร.ท.ธีรวัฒน์ คูณขุนทด นักบิน 2 น.ต.นฤพล เลิศกุศลจากการตรวจสอบทราบว่า วันนี้ได้มีการฝึกบิน โดยเครื่องบินฝึก 3 ลำ และเครื่องบินขับไล่ฝึก L39 ที่มี นักบิน 1. ร.ท.ธีรวัฒน์ คูณขุนทด นักบิน 2 น.ต.นฤพล เลิศกุศล เป็นครู โดยครูฝึกให้สิทธิ นักบินที่ 1 ดีดตัวออกจากเครื่องก่อน แล้วตนเองประคองเครื่องเพื่อให้พ้นจากชาวบ้านหรือเขตชุมชน จนระดับความสูงไม่ได้ และเมื่อดีดตัวออกมา ทำให้ร่มไม่กาง เพราะความสูงไม่ได้ จึงได้เสียชีวิต เป็นการเสียสละครูฝึกที่ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย


ร่วมแสดงความคิดเห็น