ศ.นพ.บรรณกิจ และ ศ.นพ.คม เข้าพบผู้บริหารของ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้บริหารของ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 1,500 เตียง ผู้ป่วยนอกประมาณ 2 ล้านคนต่อปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดด้าน ทางเดินปัสสาวะ ตับ และ ตับอ่อน ที่มีชื่อเสียง ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ณ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น