เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้บริหารของ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 1,500 เตียง ผู้ป่วยนอกประมาณ 2 ล้านคนต่อปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดด้าน ทางเดินปัสสาวะ ตับ และ ตับอ่อน ที่มีชื่อเสียง ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ณ Second Affiliated Hospital of Kunming Medical Univetsity มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น