เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา และประธานคณะกรรมการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support” (ACLS Provider course) รุ่นที่ 115 เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต ที่ต่อยอดจากการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่บุคลากร​ทางการแพทย์​ (พยาบาล)  ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคาร​ราช​นครินทร์​ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น