รศ.ดร.พญ.ตันหยง เปิดการอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support”

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา และประธานคณะกรรมการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support” (ACLS Provider course) รุ่นที่ 115 เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต ที่ต่อยอดจากการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่บุคลากร​ทางการแพทย์​ (พยาบาล)  ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคาร​ราช​นครินทร์​ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น