สพม.34 หารือความร่วมมือการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวอัชชุมณี ศรีธิ ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ล่ามภาษาจีน ให้การต้อนรับ คุณอวี๋ เหม่ย อิง ผู้อำนวยการสำนักงานรับนักศึกษาประจำประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ จั๋วเจิงเหมิง ผู้อำนวยการฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของครู และนักเรียน ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้ ยังมีทุนการศึกษาที่หลากหลายให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทั้งนี้ คณาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้หารือการจัดตั้งวิทยาเขตในพื้นที่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น