อบต.กื้ดช้างสานมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมบุญแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง 66 เชือกเข้าขบวน

นายพิเชษฐ์ กันทรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง นายอำพล คูณหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาตลอดไตรมาส 3 เดือนของวัดในเขตตำบลกื้ดช้าง โดยร่วมกับนางสาวพัชราภรณ์ บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ตะมาน ชมรมผู้ประกอบการบ้านแม่ตะมาน ม.2 นำช้าง 66 เชือกมาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ท่ามกลางของศรัทธาประชาชนที่เลื้อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมขบวนทั้งคนพื้นเมืองและชนเผ่ารวมทั้งชาวไทใหญ่ที่เข้ามาทำงานในหมู่บ้าน โดยขบวนแห่ได้เคลื่อนผ่านหมู่บ้านไปยังสนามกีฬาบ้านแม่ตะมาน และร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์จำนวน 9 เล่ม จากวัดและสำนักสงฆ์ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพลูสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตงเป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น