เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2562 นายบุญยัง จันทร์สวย กำนันตำบลแม่สรวย พร้อมด้วย นายอนันต์ สมบูรณ์ ผู้ช่วย ผญบ. และจิตอาสา อสม. ของหมู่บ้านเด่นภูเวียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “สร้างผืนป่า ลดคาร์บอน” โดยการนำของ นายวีรยุทธ พุทธกาล ผู้ประสานงาน จากสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค มหาวิทยาลัยแปซิฟิค จ.พะเยา ที่นำคณาจารย์และคณะนักศึกษา จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เอก บ้านเด่นภูเวียง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 ก.ค2562


ร่วมแสดงความคิดเห็น