พะเยา แล้งหนัก ปริมาณน้ำกว๊าน ลดลงใกล้วิกฤต

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปริมาณน้ำเหลือเพียง 9.67 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาในช่วงอาทิตย์นี้ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตน้ำประปาของจังหวัดพะเยา

สภาพสันดอนที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ในกลางกว๊านพะเยา สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และกินพื้นที่หลาย 1,000 ไร่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเ หลือเพียง 9.67 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ในช่วงอาทิตย์นี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ก็จะลดลงและจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องดำเนินการขอแหล่งน้ำสำรองจากอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ เพื่อเข้ามาเติมกว๊านพะเยา เหมือนเช่นปี 2559 ที่เกิดภาวะวิกฤตกว๊านพะเยา จนปริมาณน้ำลดลงแทบแห้งขอด และกระทบกับระบบนิเวศและการผลิตประปา

โดยล่าสุดสถานการณ์ภัยแล้ง ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดพะเยา เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งน้ำในการอุปโภคบริโภคจำนวนหลายแห่ง ที่เริ่มจะได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงาน ได้เร่งที่จะเข้าทำการแก้ไข เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!