อ.ปัว เปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและโครงการแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ Oxgen Run for Life ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 06..00 น. ที่สวนสาธารณะ ร.ศ. 200 ปี เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  และโครงการการแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ Oxgen Run for Life ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม2562

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดินและวิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  อีกทั้งเพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคต่าง ๆ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนในการจัดงาน พร้อมกันนี้ ได้ถ้วยรางวัลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุราช ได้มอบถ้วยรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

โดยมีสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 5,000 คน โดย  โดยแบ่งการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ ระยะทาง   2 กิโลเมตร  5 กิโลเมตร และ 12.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย และการป้องกันควบคุมโรค เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการสุขภาพ  ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

โดยภายในงาน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็น  องค์นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!